Showing all 1 result

Giảm giá!

Trekking núi Chư Đăng Ya

500.000,0 450.000,0
  • Tour riêng, thời gian thoải mái, tự do, dừng bao lâu mỗi điểm tùy ý.
  • Cân đối thời gian để khách không phải chờ lâu chụp hình ở mỗi điểm tham quan.
  • Có thể bỏ điểm trên đường đi tùy ý.
  • Tài xế nhiệt tình, thân thiện.