Duyệt bởi
Tháng: Tháng Mười 2018

Tháng 10 Yêu Thương…
Chốt plan tour Chư Nâm mùa Quỷ Già.
+ 6 – 7/10 đã có 5người trống 10slot đủ xe.
+ 13 – 14/10 còn trống vài slot.
+ 20 – 21/10 full team.
+ 27 – 28/10 full team.
Đối với 2 tuần đầu của tháng 10 team nào đăng ký trên 10 người sẽ khuyến mãi giảm 15% giá tour nhé.
inbox để biết rõ thêm thông tin.
Ảnh thác Hang Én.